Binnen Matadi willen we onderwijs op maat bieden aan alle kinderen. Dit doen we onder meer door een goede connectie op te bouwen met de buurt. Met deze webpagina willen we een extra kanaal creëren om de buurt goed te informeren over de acties die wij ondernemen in functie van die sterke connectie. Buiten dit kanaal informeren we jullie ook via mail en de gesloten Facebookgroep Matadi. Zit je nog niet in onze mailinglist? Geef je contactgegevens dan maar door via het formulier onderaan deze pagina.

 

Op onze tijdlijn krijg je een overzicht van de acties die we ondernemen in functie van onze buurtwerking. Heb je vragen, suggesties of informatie dan kan dat via de verschillende communicatiekanalen of via het formulier onderaan deze site.

Meer informatie over de visie.

Tijdlijn

16 december 2021

Forum voor de buurt rond plannen Matadi. Naam en visie van de school. Traject rond nieuwbouwproject.

6 mei 2021

Mail met antwoorden op vragen van buurtbewoners. Communicatie over oppervlakte en maximumcapaciteit leerlingen op Matadi.

7 mei 2022 – Buurtfeest Matadi (Zegelaan)

Buurt kennis laten maken met ons project. Elkaar echt ontmoeten en in dialoog gaan over de Matadi-plannen.

9 juni 2022

Mail rond de scopewijziging. We passen de projectdefinitie aan op basis van bezorgdheden die we ontvingen van buren rond het volume van het nieuwbouwproject.

midden juni 2022

We maakten afspraken met de stedelijke vakantieopvang om er voor iedereen een leuke vakantie van te maken. Hieruit ontstond een brief met praktische info, aandacht voor lawaai en een rechtstreekse contactpersoon. Deze ontvingen jullie in de bus of kunnen jullie hier nalezen.