Voor- en naschoolse opvang

Matadi is administratief opgesplitst in een school voor buitengewoon basisonderwijs (BuO) en een school voor regulier basisonderwijs (BaO). Beide scholen hebben een ander systeem van voor- en naschoolse opvang. Hieronder alvast wat meer uitleg.

Voor buitengewoon onderwijs Matadi worden de kinderen voor en na school opgevangen door een team van opvoeders en ergotherapeuten. We noemen dit team het ‘semi-internaat’. De opvang is ’s ochtends mogelijk vanaf 7u en na school tot 18u30. Deze opvang is gratis voor iedereen die is ingeschreven in het semi-internaat.

Ingang aan de Geldenaaksebaan.

 

Het semi-internaat biedt opvang aan op de facultatieve verlofdagen van de school. U krijgt steeds een brief mee om uw kind hier tijdig voor in te schrijven.

Voor regulier basisonderwijs Matadi zullen de kinderen voor en na school opgevangen worden door de begeleiders van Kinderkuren. De opvang is ’s ochtends mogelijk vanaf 7u en na school tot 18u30. Je betaalt hiervoor een bedrag per kwartier. Meer info op en het huishoudelijk reglement vind je op www.leuven.be/kinderkuren

Ingang aan de Leo Dartelaan.

 

Kinderkuren biedt opvang aan op de facultatieve verlofdagen en op de pedagogische studiedagen van de school. De opvang wordt zoals altijd voorzien op Matadi.

Ook hier werken we aan meer inclusie

De opvang wordt inclusief georganiseerd door KinderKuren en het semi-internaat samen. Voor een goede opvang gaan we kijken naar de noden van alle kinderen.
Er zal op vier plaatsen opvang voorzien worden. Plaats voor rustiger spel, plaats voor actiever spel, plaats voor sport en plaats voor rust. Ook huiswerkbegeleiding blijft voorzien. Op elke locatie zal iemand van het semi-internaat en iemand van KinderKuren werken om zo samen de verantwoordelijkheid te dragen voor de groep kinderen.