Matadi is administratief opgesplitst in een school voor buitengewoon basisonderwijs (BuO) en een school voor regulier basisonderwijs (BaO). Beide scholen hebben een ander systeem van voor- en naschoolse opvang. Hieronder alvast wat meer uitleg.

Voor Matadi BuO (Parkschool) zullen de kinderen voor en na school opgevangen worden door een team van opvoeders en ergotherapeuten. We noemen dit team het ‘semi-internaat’. De opvang is ’s ochtends mogelijk vanaf 7u30 en na school tot 18u30. Deze opvang is gratis voor iedereen die is ingeschreven in het semi-internaat.

Voor Matadi BaO (SKLO en leerlingen in leertuin 1) zullen de kinderen voor en na school opgevangen worden door de begeleiders van Kinderkuren. De opvang is ’s ochtends mogelijk vanaf 7u00 en na school tot 18u30. Je betaalt hiervoor een bedrag per kwartier. Meer info op en het huishoudelijk reglement vind je op www.leuven.be/kinderkuren