Voor- en naschoolse opvang

Matadi is administratief opgesplitst in een school voor buitengewoon basisonderwijs (BuO) en een school voor regulier basisonderwijs (BaO). Beide scholen hebben een ander systeem van voor- en naschoolse opvang. Hieronder alvast wat meer uitleg.

Voor buitengewoon onderwijs Matadi worden de kinderen voor en na school opgevangen door een team van opvoeders en ergotherapeuten. We noemen dit team het ‘semi-internaat’. De opvang is ’s ochtends mogelijk vanaf 7u30 en na school tot 18u30. Deze opvang is gratis voor iedereen die is ingeschreven in het semi-internaat.

Ingang aan de Geldenaaksebaan.

 

Het semi-internaat biedt opvang aan op de facultatieve verlofdagen van de school. Op maandag 2 oktober 2023 en op woensdag 24 januari 2024 wordt er opvang voorzien op Matadi, op woensdag 8 mei 2024 wordt er opvang voorzien in Woudlucht.

Voor regulier basisonderwijs Matadi zullen de kinderen voor en na school opgevangen worden door de begeleiders van Kinderkuren. De opvang is ’s ochtends mogelijk vanaf 7u00 en na school tot 18u30. Je betaalt hiervoor een bedrag per kwartier. Meer info op en het huishoudelijk reglement vind je op www.leuven.be/kinderkuren

Ingang aan de Leo Dartelaan.

 

Kinderkuren biedt opvang aan op de facultatieve verlofdagen en op de pedagogische studiedagen van de school. De opvang wordt zoals altijd voorzien op Matadi.

Ook hier werken we aan meer inclusie

We zijn een inclusiecampus willen ook voor de opvang graag de krachten bundelen. Daarom werken we aan één gezamenlijke voor- en naschoolse opvang. Dit zal stapsgewijs gebeuren. De eerste stap is alvast gezet!

KinderKuren en het semi-internaat werken vanaf september 2023 op woensdag samen aan een betere namiddagopvang met activiteiten op maat van iedereen.

Je kan je kind dan enkel ophalen via de Geldenaaksebaan. (kortparkeren is voorzien) De poort aan de Leo Dartelaan zal gesloten zijn.