Visie: I AM MATADI

Aanbod

Onze campus biedt regulier kleuteronderwijs, regulier lager onderwijs en buitengewoon onderwijs aan voor Type basisaanbod en Type 9.
We organiseren ons aanbod anders dan andere scholen. Door een inclusieve leeromgeving aan te bieden, leren kinderen extra vaardigheden die ze goed gaan kunnen gebruiken in hun verdere leven in onze steeds complexer wordende maatschappij.
In het lager onderwijs organiseren we een inclusieve leertuinwerking waar zowel kinderen uit regulier als buitengewoon onderwijs een aanbod op maat krijgen. Zo kunnen ze aan eigen tempo ontwikkelen en leren.
Voor kinderen die hier nood aan hebben, biedt de school ook een klassieke werking voor buitengewoon onderwijs aan met een specifieke werking voor type basisaanbod en type 9.

GO! Scholengroep Huis11

Onze school wordt bestuurd door GO! Scholengroep Huis11. Het is een wendbare organisatie die zich professioneel organiseert om zo kwalitatief onderwijs aan te bieden aan haar 38 scholen en 50 vestigingsplaatsen. Huis11 telt 10.000 leerlingen in de regio’s Leuven, Tienen en Landen.

Die vier pijlers van Huis11 zijn Autonomie, Verbondenheid, Competentie en Samen Leren.

Meer info vind je op hun website.

GO! onderwijs

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) behoort tot de drie grote onderwijsnetten die erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap. Het nam op 1 september 2021 SKLO en SBLO Parkschool over van het stedelijke onderwijsnet in Leuven.

Gelijke onderwijskansen

Het GO! streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.

Ontwikkeling van het individu… in de maatschappij

Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 34.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Het pedagogisch project van het GO!

Als organisator van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft het GO! een eigen, uniek pedagogisch project. Het omschrijft de ideologische waarden die in elke gemeenschapsschool worden nagestreefd.

Meer weten over het GO!? Surf naar www.g-o.be.

Schoolreglement