Wat is type 7?

Type 7 onderwijs is buitengewoon onderwijs dat zich richt zich tot kinderen met Spraak- en Taalontwikkelingsstoornissen (STOS) en een auditieve beperking. Dit onderwijs helpt deze kinderen door hen te omringen met gespecialiseerde leerkrachten en therapeuten. De school stippelt een traject op maat uit zodat elk kind maximaal tot leren komt.

Waar vind ik een school voor type 7?

Bijna nergens! In de hele provincie Vlaams-Brabant is geen enkele school die dit specifieke onderwijs aanbiedt. Toch zouden veel kinderen baat hebben bij deze onderwijsvorm. Daarom hebben we vanuit Parkschool – Matadi een aanvraag ingediend bij de minister om dit te mogen oprichten op onze campus voor kleuter- en lager onderwijs aan de rand van Leuven. Het overzicht van de reeds bestaande basisscholen voor type 7 kan je hier vinden.

Wanneer weet ik of ik een kind kan inschrijven voor type 7?

Zodra de goedkeuring van ons dossier er is, starten we met inschrijvingen. We hopen deze goedkeuring in april te ontvangen. Er is een voorrangsregeling voor een heroriëntering van interne leerlingen en de overgebleven plaatsen kunnen open gesteld worden volgens een procedure die met het lokaal overlegplatform (LOP) afgesproken wordt. We hebben een sterk dossier ingediend en hebben heel wat expertise in huis om deze kinderen onderwijs op maat te bieden. Toch is het wachten op een goed- of afkeuring van onze aanvraag.

Om een attest type 7 te verkrijgen moet aan enkele voorwaarden voldaan worden. We raden je aan om hiervoor contact op te nemen met je begeleidend CLB-medewerker. Een attestwijziging voer je best pas door als we zeker zijn dat we deze werking mogen oprichten. Er kunnen wel al voorbereidende stappen gezet worden in samenspraak met het CLB.

Hoe blijf ik op de hoogte van de evolutie in dit dossier?

Door je mailadres hier achter te laten. Zodra we nieuws ontvangen, delen we deze info met jullie.

Wat als ik nu al een specifieke vraag heb?

Dan kan je mailen naar info@matadi.school.
Dan helpen we je zo goed mogelijk verder.